Dynamo

Ang pangangarap ng isang dinamo, natatalakay ang matagumpay na negosyo kung ang atensiyon ay ipinapakita sa mga detalye ng negosyo. Ang isa sa labas ng pagkumpuni, ay nagpapakita na malapit ka sa mga kaaway na kasangkot sa iyo sa problema.