Flax Spinning

Ang pag-ikot ng fllax, inihula na bibigyan ka ng masipag at matipid na mga gawi.