Melancholy

Ang pangangarap na naramdaman mong mapanglaw ang anumang kaganapan, ay isang tanda ng pagkabigo sa naisip na kanais-nais na mga gawain. Ang pangangarap na nakikita mo ang iba ay mapanglaw, nagsasaad ng hindi kasiya-siyang pagkagambala sa mga gawain. Sa mga mahilig, nagdudulot ng paghihiwalay.