Tsismis

Pangarap na maging interesado sa mga karaniwang tsismis, makakaranas ka ng nakakahiya na kaguluhan na dulot ng sobrang pagsalig sa mga paligsahan sa pakikipag-kaibigan. Kung ikaw ang object ng tsismis, maaari mong asahan ang ilang nakalulugod na sorpresa.