Brambles

Ang panaginip ng mga brambles ay nakakagambala sa iyo, ay isang messenger ng kasamaan. Ang demanda ng batas ay lalaban laban sa iyo, at pag-atake sa iyo ng malignant na sakit, o ilan sa iyong pamilya.