Brick

Brick sa isang panaginip, ay nagpapahiwatig ng hindi ligalig na negosyo at hindi pagkakasundo sa mga usapin sa pag-ibig. Upang magawa ang mga ito ay walang alinlangan kang mabibigo sa iyong mga pagsisikap na magkaroon ng malaking kayamanan.