Vultures

Ang panaginip ng mga vulture, ay nagpapahiwatig na ang ilang mga taong nag-iisip ay baluktot sa pinsala sa iyo, at hindi magtagumpay maliban kung nakikita mo ang nasugatan na buwitre, o patay. Para sa isang babaeng nangangarap ng isang buwitre, nagpapahiwatig na siya ay mapuspos ng paninirang-puri at tsismosa.