Lagoon

Ang pangangarap ng isang laguna, ay nagpapahiwatig na ikaw ay iguguhit sa isang whirlpool ng pag-aalinlangan at pagkalito sa pamamagitan ng maling paggamit ng iyong katalinuhan.