Cremate

Ang pangangarap ng nakakakita ng mga katawan na na-cremate, nagpapahiwatig ng mga kaaway na mabawasan ang iyong impluwensya sa mga lupon ng negosyo. Upang isipin na ikaw ay na-cremated, naglalarawan ng natatanging kabiguan sa mga negosyo, kung iniisip mo ang alinman kundi ang iyong sariling paghuhusga sa pagsasagawa ng mga ito.