Adventurer

Ang pangangarap na nabiktima ka ng isang nagdadagit, nagpapatunay na ikaw ay isang madaling biktima para sa mga nag-iiwan at nagdidisenyo ng mga villain. Ikaw ay hindi mapalad sa pagmamanipula ng iyong mga gawain sa isang maayos na pagkakapare-pareho. Para sa isang batang babae na isipin na siya ay isang pakikipagsapalaran, isinalarawan na siya ay masyadong balot sa kanyang sariling pag-uugali upang makita na siya ay na-flatter sa pagpapalitan ng kanyang mga pabor para sa kahihiyan.