Pagdura

Ang pangangarap ng pagdura, ay nagsasaad ng hindi maligayang pagwawakas ng tila hindi kapani-paniwala na mga gawain. Para sa isang tao na dumura sa iyo, naghuhula ng mga hindi pagkakasundo at pagkakaiba ng pagmamahal.