Apoy

Pangarap ng labanan ng apoy, naghuhula na kakailanganin mong mailabas ang iyong pinakamahusay na pagsisikap at enerhiya kung nagtagumpay ka sa pag-aari ng kayamanan. Tingnan ang Apoy.