Bier

Upang makita ang isa, nagpapahiwatig ng mapaminsalang pagkalugi at ang maagang pagbuwag ng isang mahal na kamag-anak. Upang makita ang isa, guhit na may mga bulaklak sa isang simbahan, ay nagpapahiwatig ng isang kapus-palad na pag-aasawa.