Cipher

Ang pangangarap ng pagbabasa ng cipher, ay nagpapahiwatig na interesado ka sa mga pananaliksik sa panitikan, at sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ay masasalamin mo ang mga gawi at buhay ng mga sinaunang tao.