Bridle

Ang pangangarap ng isang tulay, ay nagpapahiwatig na makikisali ka sa ilang negosyo na kung saan ay makakakuha ng maraming pag-aalala, ngunit sa huli ay magtatapos sa kasiyahan at pakinabang. Kung matanda o nasira magkakaroon ka ng mga paghihirap na makatagpo, at ang mga posibilidad na ikaw ay bababa sa harap nila. Ang isang bulag na tulay ay nangangahulugang ikaw ay malinlang ng ilang masigasig na kaaway, o ang ilang babae ay ma-engganyo sa iyo sa isang intriga.