Clergyman

Ang pangangarap na magpadala ka para sa isang klerigo upang mangaral ng isang sermon sa libing, ipinapahiwatig na walang saysay na susubukan mo laban sa sakit at upang maiwasan ang mga masasamang impluwensya, ngunit mananalo sila sa kabila ng iyong masidhing pagsisikap. Kung ang isang kabataang babae ay nag-aasawa ng isang klerigo sa kanyang panaginip, siya ang magiging bagay ng labis na pagkabalisa sa pag-iisip, at ang masungit na kamay ng kapalaran ay hahantong sa kanya sa kalabisan ng kahirapan. Tingnan ang Ministro.