Imbakan ng alak

Ang pangangarap ng isang alak-alak, ay naghuhula ng higit na mga libangan o kasiyahan ay darating sa iyong paraan, na itatapon sa iyong pag-bid.