Suckle

Upang makita ang batang kumukuha ng pagsuso, ipinapahiwatig ang kasiyahan at kanais-nais na mga kondisyon para sa tagumpay ay ipinapakita sa iyo. Tingnan ang Narsing.