Pagong

Ang pangangarap na pahirapan, ay nagpapahiwatig na makakaranas ka ng pagkabigo at kalungkutan sa pamamagitan ng machination ng mga maling kaibigan. Kung pahirapan mo ang iba, mabibigo kang maisagawa ang maayos na mga plano para sa pagdaragdag ng iyong kapalaran. Kung sinusubukan mong maibsan ang pagpapahirap sa iba, magtatagumpay ka pagkatapos ng isang pakikibaka sa negosyo at pag-ibig.