Saltpeter

Ang pangangarap ng saltpeter, ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa iyong buhay ay magdaragdag ng pagkawala sa ilang hindi mapag-aalinlangan na kalungkutan.