Sipol

Ang pangangarap ng isang latigo, ay nagpapahiwatig ng hindi maligayang mga pagsasalungat at sa kasamaang palad at mabubuting pagkakaibigan.