Roundabout

Ang pangangarap na makakita ng isang pag-ikot, ay nagpapahiwatig na ikaw ay magpupumilit na hindi magtagumpay upang sumulong sa kapalaran o pag-ibig.