Mga kampanilya

Upang marinig ang mga kampanilya na tinutusok ang iyong mga pangarap, ang kamatayan ng malalayong mga kaibigan ay magaganap, at ang pag-iisip ng mali ay mag-aalala sa iyo. Ang mga kampanilya ng Liberty, nagpapahiwatig ng isang masayang tagumpay laban sa isang kalaban.