Wadding

Ang Wadding, kung nakikita sa isang panaginip, ay nagdudulot ng kaaliwan sa nagdadalamhati, at kawalang-interes sa hindi masayang pagpupuna.