Turkesa

Ang panaginip ng isang sutla, binanggit ng {sic} na sa lalong madaling panahon ay makamit mo ang ilang pagnanasa na lubos na kalugod-lugod sa iyong mga kamag-anak. Para sa isang babae na magnanakaw, inihula na makikipagtagpo siya sa mga pag-ibig. Kung siya ay dumarating sa pamamagitan ng hindi tapat, dapat siyang magdusa dahil sa pagpapasasa sa pagmamadali sa pag-ibig.