Windmill

Upang makita ang isang windmill na gumagana sa iyong mga pangarap, inihula ang maraming pagtitipon ng kapalaran at minarkahang kasiyahan Upang makita ang isang nasira o walang ginagawa, nagpapahiwatig ng kahirapan na darating nang hindi sinasadya.