Upuan

Sa pag-iisip, sa isang panaginip, na ang ilan ay nakakuha ng iyong upuan, ay nagpapahiwatig na mahihirapan ka ng mga taong tumatawag sa iyo para sa tulong. Upang bigyan ang isang babae ng iyong upuan, ay nagpapahiwatig ng iyong pagsuko sa ilang katalinuhan ng isang tao.