Altar

Ang pangangarap ng pag-seing ng isang pari sa altar, ay nagsasaad ng mga pag-aaway at hindi kasiya-siyang estado sa iyong negosyo at tahanan. Upang makita ang isang kasal, kalungkutan sa mga kaibigan, at kamatayan hanggang sa pagtanda. Halos hindi maipakita sa iyo ang isang dambana sa isang panaginip, tatanggapin mong babalaan laban sa pagkakasala ng pagkakamali. Ang pagsisisi ay ipinahiwatig din.