Pulso

Ang pangangarap sa iyong pulso, ay nagbabala na alagaan ang iyong mga gawain at kalusugan na may malapit na pag-aalaga, dahil ang kapwa ay kumukuha sa mga kondisyon ng pagpapahina. Ang pangangarap na maramdaman ang pulso ng isa pa, ay nagpapahiwatig na nakagawa ka ng mga depresyon sa domain ng Pleasure.