Paglayag

Ang pangangarap ng paglayag sa mga kalmadong tubig, ay inihula ang madaling pag-access sa mga maligaya na kasiyahan, at kaligtasan sa sakit mula sa kahirapan at kung ano ang nagdadala ng pagdurusa. Upang maglayag sa isang maliit na daluyan, ipinapahiwatig na ang iyong mga pagnanasa ay hindi magiging higit sa iyong kapangyarihan na magkaroon ng mga ito. Tingnan ang Dagat at Dagat.