Quay

Ang pangangarap ng isang quay, ay nagpapahiwatig na ikaw ay magninilay-nilay na gumawa ng isang mahabang paglalakbay sa malapit na hinaharap. Upang makita ang mga sasakyang-dagat habang nakatayo sa quay, ipinapahiwatig ang prutas ng mga kagustuhan at disenyo.