Mga bug

Ang pangangarap ng mga bug ay nagpapahiwatig na ang ilang mga kasuklam-suklam na nagreresultang mga komplikasyon ay babangon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mga pamilya ay magdurusa sa kawalang-ingat ng mga lingkod, at maaaring sumunod ang sakit.