Pagkapribado

Nangangarap na ang iyong privacy ay naghihirap sa panghihimasok, inihula na magkakaroon ka ng labis na pagtitiis sa mga tao na mag-alala ka. Para sa isang babae, ang pangarap na ito ay nagbabalaan sa kanya na mag-ingat nang mabuti sa mga pribadong gawain. Kung namamagitan siya sa pagkapribado ng kanyang asawa o kasintahan, mag-disabuse siya ng tiwala ng isang tao, kung hindi maingat sa kanyang pag-uusap.