Bumahing

Ang pangangarap na pagbahin mo, ay nagpapahiwatig na ang mabilis na balita ay magbabago sa iyong mga plano. Upang makita o marinig ang iba pagbahin, ang ilang mga tao ay bibigyan ka ng mga pagbisita.