Kasalanan

Ang pangangarap na masaktan, nangangahulugan na ang mga pagkakamali ay makikita sa iyong pag-uugali, na magiging sanhi sa iyo ng panloob na galit habang sinusubukan mong bigyang-katwiran ang iyong sarili. Upang magkasala, hinuhulaan ka ng maraming mga pakikibaka bago maabot ang iyong mga layunin. Para sa isang kabataang babae na magbigay, o magkasala, ay nangangahulugang magsisisi siya sa mga nagmamadaling konklusyon, at pagsuway sa mga magulang o tagapag-alaga.