Malamig

Pangarap ng pagdurusa mula sa malamig, binalaan ka upang tumingin nang maayos sa iyong mga gawain. May mga kaaway na nagtatrabaho upang sirain ka. Ang iyong kalusugan ay menaced din.