Sulat-file

Upang makita ang isang liham-file sa iyong mga pangarap, ay makabuluhan ng mahalagang balita, na magiging sanhi sa iyo ng isang hindi masamang paglalakbay. Para sa isang babae, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng nakababahong balita at hindi tapat na mga kaibigan.