Sure

Ang pangangarap ng isang salaan, ay inihula ang ilang nakakainis na transaksyon na gagawin mo sa lalong madaling panahon, na marahil sa iyong pagkawala. Kung ang mga meshes ay napakaliit, magkakaroon ka ng pagkakataon na baligtarin ang isang desisyon na hindi kanais-nais sa iyong sarili. Kung napakalaki, mawawala sa huli ang iyong nakuha.