Galit

Sa panaginip na maging isang galit at pag-iinis at pagbuhos ng mga bagay sa pangkalahatan, ay nagpapahiwatig ng mga pag-aaway, at pinsala sa iyong mga kaibigan. Ang makita ang iba sa isang galit habang nangangarap, ay isang tanda ng hindi kanais-nais na mga kondisyon para sa negosyo, at kalungkutan sa buhay panlipunan. Para sa isang kabataang babae na makita ang kanyang kasintahan sa isang galit, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan sa kanilang pag-ibig, at ang hindi pagkakaunawaan ay natural na magaganap.