Asya

Ang pangangarap ng pagbisita sa Asya ay katiyakan ng pagbabago, ngunit walang mga materyal na benepisyo mula sa kapalaran na susundan.