Ale-bahay

Ang nangangarap ng isang ale-house ay dapat maging maingat sa kanyang mga gawain. Ang mga kaaway ay binabantayan siya.