Marsh

Ang pangangarap sa paglalakad sa mga lugar ng marshy, ay nagpapahiwatig ng sakit na nagreresulta mula sa sobrang trabaho at pag-alala. Marami kang pagdurusa sa hindi marunong na pag-uugali ng isang malapit na kamag-anak.