Jury

Ang pangangarap na ikaw ay nasa hurado, nagsasaad ng hindi kasiya-siya sa iyong mga empleyo, at hahanapin mong materyal na baguhin ang iyong posisyon. Kung ikaw ay nalinis mula sa isang singil ng hurado, ang iyong negosyo ay magiging matagumpay at ang mga gawain ay lilipat ang iyong lakad, ngunit kung dapat mong parusahan, masusupil ka ng mga kaaway at sisingilin ka sa kabila ng pagtitiis.