Pakikisosyo

Ang pangangarap ng pagbuo ng isang pakikipagtulungan sa isang tao, ay nagpapahiwatig ng hindi sigurado at pagbabagu-bago ng pera sa pera. Kung ang iyong kapareha ay isang babae, makikipag-ugnayan ka sa ilang negosyo na susubukan mong mapanatili sa mga kaibigan. Upang matunaw ang isang hindi kasiya-siyang pakikipagsosyo, nagpapahiwatig na ang mga bagay ay mag-ayos ng kanilang sarili na naaayon sa iyong mga hangarin | ngunit kung ang pakikipagsosyo ay kaaya-aya, magkakaroon ng nakakabagabag na balita at hindi sang-ayon na mga liko sa iyong mga gawain.