Bray

Ang pakikinig ng isang asno, ay makabuluhan ng hindi kasiya-siyang balita o panghihimasok.