Copperas

Ang panaginip ng tanso, ay naghula ng hindi sinasadya na maling gagawin sa iyo na magiging nakababalisa at magiging sanhi ka ng pagkawala.