Hipokrito

Nangangarap na may sinumang kumilos ng mapagkunwari sa iyo, bibigyan ka ng mga maling kaibigan. Ang pangangarap na ikaw ay isang mapagkunwari, ay nagpapahiwatig na mapatunayan mo ang iyong sarili na isang manlilinlang at hindi totoo sa mga kaibigan.