Patlang ng Potter

Upang makita ang bukid ng potter sa iyong mga pangarap, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng kahirapan at paghihirap upang mabalisa ka. Para sa isang kabataang babae na lumakad sa bukid ng isang potter kasama ang kanyang kasintahan, isusuko niya ang taong mahal niya sa pag-asang makakuha ng mersenaryo.