Mag-asawa

Pangarap ng pag-aasawa, nagsasaad ng mga pag-aaway at pagtatalo na magpapalala sa iyo sa problema at pagkawala.