Pakinggan

Ang pangangarap ng isang pandinig, ay nagsasaad ng mga hindi kaugnay na relasyon sa bahay, at ang pagkabigo na isakatuparan ang negosyo sa isang kasiya-siyang paraan. Ipinapalagay din nito ang pagkamatay ng isang malapit sa iyo, o sakit at kalungkutan. Kung ang isang pandinig ay tumatawid sa iyong landas, magkakaroon ka ng isang mapait na kaaway na malampasan.